Vi tilbyr transport til band og artister med turnebusse, minibuss eller konferansebuss. Vi har kjørt turbuss siden 1984 og driver i tillegg med turproduksjon og salg av turarrangement gjennom reisebyrået AUTOREISER.

AUTOREISER - Oslo og Follo Busstrafikk AS er medlem i Norsk Reiselivsforum (NRF) og har stillet den lovpliktige garantien ovenfor Reisegarantifondet (RGF). Alle våre kjøretøy samt innleide busser blir årlig kontrollert av godkjente verksteder som foretar lovpliktede årlige EU-kontroller og alle våre oppdrag utføres av selskap med lovpliktede turvognløyver utstedt av Statens Vegvesen.

______________________________________

For mere informasjon ta kontakt med Tore på tore@autoreiser.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2015 Turnebussen.no